Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden
1. Zakelijk beleid

1.1 De "Verkoper" Seajure (geregistreerd merk) vertegenwoordigd door Stylish Argument, Unipessoal Lda, met belastingnummer 516513265 en met hoofdkantooradres op Rua do Alto, 88, 4815-178 Lordelo, Guimarães, Portugal, biedt producten te koop aan op www.seajure.com en zijn e-commerce bedrijfsdiensten zijn uitsluitend beschikbaar voor zijn eindgebruikers, d.w.z. de "Consumenten".
1.2 Onder "Consument" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn of haar handel, bedrijf of beroep vallen. Als u geen Consument bent, koop dan geen producten op www.seajure.com
1.3 Seajure behoudt zich het recht voor om bestellingen van gebruikers die geen "Consumenten" zijn niet te verwerken, evenals alle andere bestellingen die niet in overeenstemming zijn met het bedrijfsbeleid van de Verkoper.
1.4 Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden regelen uitsluitend het aanbod, de verzending en de aanvaarding van aankooporders met betrekking tot producten op www.seajure.com tussen de gebruikers van www.seajure.com en de Verkoper.
1.5 De "Consument" dient zich ertoe te verbinden correcte en nauwkeurige e-mail-, of andere contactgegevens aan de "Verkoper" te verstrekken en erkent dat de "Verkoper" deze gegevens mag gebruiken om contact met u op te nemen indien dit nodig mocht blijken.

2. Hoe te bestellen

2.1 U hebt een e-mailadres nodig om een bestelling te plaatsen, en u moet uw browser zo instellen dat deze zowel cookies als pop-ups accepteert om volledig gebruik te kunnen maken van de Websites, waaronder het ontwerpen van artikelen, het toevoegen van artikelen aan uw winkelwagen en het afrekenen op onze www.
Het plaatsen van een bestelling op de Websites is eenvoudig:
1. Zoek de producten die u wilt.
2. Voeg de producten toe aan uw mandje
3. Ga verder naar de kassa.
4. Selecteer de opties voor facturering, levering en betaling.
5. Verzend uw bestelling.
6. Ontvang een online orderbevestiging.
U bent aan uw bestelling gebonden zodra u op de knop "Afrekenen" aan het einde van het bestelproces hebt geklikt. Door op de knop "Afrekenen" te klikken, stuurt u uw bestelling naar ons zoals deze wordt weergegeven in het laatste afrekenscherm. Zodra wij uw bestelling hebben ontvangen, verschijnt op de Website een geautomatiseerde ontvangstbevestiging met uw ordernummer en de gegevens van uw aankoop. De koopovereenkomst is nu tot stand gekomen.
Een kopie van de geautomatiseerde orderbevestiging wordt naar uw e-mailadres gestuurd. Wij raden u ten sterkste aan deze kopie af te drukken of te downloaden voor toekomstig gebruik.
Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om uw bestelling niet te accepteren, of om de koopovereenkomst te annuleren na de geautomatiseerde orderbevestiging.
Door het indienen van een bestelformulier, gaat u akkoord en aanvaardt u deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, evenals verdere voorwaarden die op www.seajure.com zijn opgenomen, ook via links, met inbegrip van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid en Bestellingen en Retouren menubeleid.
De Verkoper kan aankopen niet verwerken wanneer er onvoldoende garanties zijn voor solvabiliteit, wanneer bestellingen onvolledig of onjuist zijn, of wanneer de producten niet langer beschikbaar zijn. In deze gevallen zullen wij u per e-mail informeren dat de overeenkomst niet is uitgevoerd en dat de Verkoper uw bestelling niet heeft uitgevoerd, met vermelding van de redenen daarvoor.
Indien de op www.seajure.com getoonde producten niet meer beschikbaar zijn op het moment dat u voor het laatst toegang had tot de site of nadat de Verkoper uw bestelbon heeft ontvangen, zal de Verkoper u binnen dertig (30) dagen vanaf de dag nadat hij uw bestelling heeft ontvangen, op de hoogte stellen van de onbeschikbaarheid van de bestelde producten.
Indien het bestelformulier is verzonden en de prijs is betaald voor artikelen die niet meer beschikbaar zijn, zal de Verkoper het voor deze artikelen betaalde bedrag terugbetalen.
2.2 Ons recht om uw bestelling niet te accepteren of uw aankoop te annuleren.
Wij behouden ons het recht voor om een bestelling om welke reden dan ook te weigeren. Tevens behouden wij ons het recht voor om een aankoop (een reeds door ons geaccepteerde bestelling) te annuleren in (onder andere) de volgende situaties, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten:
2.2.1 Het product is niet beschikbaar / op voorraad (eventuele betalingen worden teruggestort);
2.2.2 Uw factuurgegevens zijn niet correct of niet verifieerbaar;
2.2.3 Uw bestelling wordt door onze beveiligingssystemen aangemerkt als een ongebruikelijke bestelling of een bestelling die vatbaar is voor fraude;
2.2.4 De betaling (op offline methoden) of bankoverschrijving is niet binnen 5 dagen na acceptatie van uw bestelling ontvangen;
2.2.5 Wij redenen hebben om aan te nemen dat u jonger bent dan 16 jaar;
2.2.6 Wij redenen hebben om aan te nemen dat u een wederverkoper bent;
2.2.7 Wij niet konden leveren op het door u opgegeven adres.
2.3 Gegevenscontrole
Wanneer u ons uw bestelling stuurt, kunnen wij een aantal controles uitvoeren voordat de bestelling wordt uitgevoerd.
Deze controles kunnen bestaan uit het verifiëren van uw adres, uw kredietwaardigheid en het controleren op fraude. Wat dit laatste betreft: wij voeren gedeeltelijk geautomatiseerde controles uit op alle aankopen om ongebruikelijke of verdachte transacties uit te filteren, of transacties waarvan kan worden vastgesteld dat ze fraudegevoelig zijn. Vermoedens van fraude worden onderzocht en indien nodig vervolgd. Door uw bestelling te plaatsen, gaat u hiermee akkoord.

 

3. Garantie en prijsaanduiding van het product

3.1 Betalingsmogelijkheden
U kunt de beschikbare betaalmethoden vinden in de FAQ's sectie van de betreffende Website. Wij accepteren geen andere betaalmethoden dan vermeld, aangezien ons systeem niet is ontworpen om andere betaalmethoden te verwerken. Probeer alstublieft niet te betalen op een andere manier dan daar vermeld. Indien u dit toch doet, zijn wij niet aansprakelijk voor het verlies van de betaling of enige andere schade die hieruit kan voortvloeien.
3.2 Verwerking van betalingen
Als u betaalt met Credit Card, schrijven wij het verschuldigde bedrag van uw rekening af zodra uw bestelling ons magazijn verlaat.
In geval van betaling met Credit Card zullen alle gegevens (bijvoorbeeld Kaartnummer of Vervaldatum) via een versleuteld protocol worden verzonden naar het bedrijf dat elektronische betaaldiensten op afstand levert, zonder dat derden daar op enigerlei wijze toegang toe hebben. Deze gegevens zullen niet door Seajure worden gebruikt, behalve voor het uitvoeren van de procedure met betrekking tot uw aankoop of het uitgeven van terugbetalingen in het geval van retourzendingen, in overeenstemming met de uitoefening van uw retourrecht of voor het melden van gevallen van fraude bij de politie. De prijs voor de aankoop van producten en de relevante verzendkosten, zoals aangegeven in het bestelformulier, zullen in rekening worden gebracht op uw lopende rekening wanneer de gekochte producten daadwerkelijk worden verzonden.

4. Veiligheid van de bestelling

Seajure online winkel maakt gebruik van veilige technologieën, en een van de meest robuuste encryptie platformen beschikbaar. Uw betalingsgegevens worden gecodeerd vanaf het moment dat u ze invoert tot het moment dat uw transactie is verwerkt, en worden niet opgeslagen op een openbare server.
Hoewel we gecodeerde beveiligingssoftware gebruiken, kan de veiligheid van informatie en betalingen die via het internet of via e-mail worden verzonden niet worden gegarandeerd. Seajure is niet aansprakelijk voor enige schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's die gebruikt worden voor elektronische communicatie en het overbrengen van virussen.
Als u een offline betaalmethode kiest, wordt de bestelling pas verwerkt nadat wij uw betaling hebben ontvangen. Dit kan enkele dagen duren. Indien binnen 6 kalenderdagen na het plaatsen van uw bestelling nog geen betaling is ontvangen, zal uw aankoop worden geannuleerd.
Betalingen kunnen alleen worden verwerkt als de factureringsgegevens kunnen worden geverifieerd.

5. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat wij de volledige betaling voor al deze producten hebben ontvangen.

6. Prijzen

6.1 De op de Websites weergegeven productprijzen zijn inclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Verzendtarieven worden toegepast per bestelling. De exacte verzendtarieven zijn afhankelijk van het land waar uw bestelling wordt afgeleverd. Voor details over verzendtarieven per land zie het gedeelte Bestellingen en Retourzendingen van de Website.
6.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro.
Houd er rekening mee dat het wijzigen van het land van levering invloed kan hebben op de prijs als gevolg van transportkosten.
6.3 Uw totaalprijs
De totaalprijs die in het laatste afrekenscherm wordt vermeld, is inclusief belasting (voor toepasselijke landen) en verzendkosten.
De prijzen worden ook vermeld in de orderbevestiging van ontvangst van uw bestelling, die u kunt afdrukken of downloaden voor toekomstig gebruik.
Maak a.u.b. alleen het exacte bedrag over dat in de orderbevestiging wordt vermeld, en maak per order afzonderlijke overboekingen met behulp van het unieke referentienummer dat in uw orderbevestiging wordt vermeld.
6.4 Prijswijzigingen
De productprijzen die op de Websites worden weergegeven, kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Wij behouden ons het recht voor om prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De prijzen zoals weergegeven op het moment van aankoop zijn de prijzen die van toepassing zijn op die aankoop.
6.5 Prijsfouten
Wij wijzen u erop dat, ook al worden de Websites met zorg samengesteld, het mogelijk is dat de prijsinformatie op onze Websites fouten bevat. Wij zijn niet gebonden aan ons aanbod en wij behouden ons het recht voor om uw aankoop te annuleren in geval van een dergelijke fout.

7. Kwaliteit en garantie

Seajure verkoopt geen tweedehands producten, producten met gebreken of producten van mindere kwaliteit dan de overeenkomstige marktstandaarden. De belangrijkste kenmerken van de producten worden op www.seajure.com op elke productpagina weergegeven. De producten die te koop worden aangeboden op www.seajure.com komen mogelijk niet exact overeen met de echte kledingstukken wat betreft beeld en kleuren als gevolg van de gebruikte internetbrowser of scherm/monitor.
In alle gevallen (behalve schoenen) worden de producten geleverd met een identificatietag. Verwijder het label niet van de gekochte producten in het geval u het gekochte product wilt retourneren.
In het geval dat u besluit gebruik te maken van uw recht om gekochte producten te retourneren, heeft Seajure het recht om geretourneerde producten die worden geretourneerd zonder het bijbehorende label, die tekenen van gebruik vertonen, of die van hun oorspronkelijke status zijn veranderd of beschadigd, niet te accepteren. In deze gevallen is de klant later verantwoordelijk voor het ophalen van de geweigerde retourbestelling bij de faciliteiten van Seajure.

8. Verzending en levering

8.1 Levering - waar en wanneer
Wij leveren producten van maandag tot en met vrijdag. In sommige uitzonderlijke plaatsen of jaar evenementen ook op zaterdagen. Wij verzenden niet op bepaalde officiële feestdagen. Wij kunnen een bestelling alleen uitvoeren naar een afleveradres dat een huis- of kantooradres is in een van de landen die worden genoemd in de sectie Verzending van de betreffende Website.
8.2 Leveringstermijnen
Wij doen ons best om flexibele en vaak gratis leveringen aan te bieden. Gemiddeld duurt het 1 tot 5 dagen voor onze bestellingen worden geleverd, afhankelijk van het land en het continent.
De "Verkoper" zal niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor het niet uitvoeren, of vertraging in de uitvoering van, een van de verplichtingen die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle (overmacht - omvat elke handeling, gebeurtenis, non-happening, weglating of ongeval buiten onze redelijke controle).
8.3 Gesplitste levering
Waar mogelijk proberen wij in één keer te leveren. Wij behouden ons echter het recht voor om de levering van uw bestelling op te splitsen, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) als een deel van uw bestelling is vertraagd of niet beschikbaar is. In het geval dat wij uw bestelling splitsen, zullen wij u op de hoogte stellen van ons voornemen om dit te doen door u een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u bij aankoop hebt opgegeven.
8.4 Inspectie bij levering
Bij aflevering dient u de verpakking te inspecteren op beschadigingen. Als blijkt dat de producten beschadigd zijn, verzoeken wij u de zending niet te accepteren. Wij zullen het aankoopbedrag en alle verzendkosten terugbetalen zodra het magazijn uw retourzending in behandeling heeft genomen. Gelieve er ook rekening mee te houden dat u de producten binnen een redelijke termijn na ontvangst dient te inspecteren. Elke klacht over het niet ontvangen van de bestelling, moet binnen een maximum van 20 dagen na de datum waarop de bestelling werd geplaatst, worden ingediend. Na deze termijn kan Seajure niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies van de bestelling.

 

9. Verzendtarieven

9.1 Verzendtarieven
Verzendtarieven worden toegepast per bestelling. De exacte verzendtarieven zijn afhankelijk van het land van levering. Voor meer informatie over verzendtarieven per land zie de rubriek Bestellingen en retourzendingen op de website.
9.2 Gratis verzending
Als u een aankoop doet die de drempel overschrijdt die geldt voor uw land van levering of voor een beschikbare campagne, kunt u genieten van gratis levering.

10. Retourzendingen en annuleringen

10.1 Bestelling annuleren vóór levering
U kunt elke bestelling annuleren, mits deze nog niet is verzonden.
De informatie over de orderstatus is alleen beschikbaar voor klanten die als geregistreerde klant hebben gekocht.
Als u heeft besteld zonder verbinding met een Seajure account, dient u contact op te nemen met onze Klantenservice.
Als u met uw Seajure account heeft besteld, dient u eerst de status van uw bestelling te controleren via het menu Bestellingen en retouren, beschikbaar in het linkergedeelte van Mijn account. Als de orderstatus nog steeds niet "In Transit" vermeldt is, is er nog steeds de mogelijkheid om te worden geannuleerd. De klant moet dan echter contact opnemen met onze Klantenservice. Bestellingen met op maat gemaakte producten kunnen niet worden geannuleerd voor de verzending vanwege het proces van maatwerk, dit proces begint onmiddellijk nadat de bestelling is geregistreerd.
10.2 Defecte producten retourneren
U heeft het recht om aan u geleverde producten te retourneren indien deze defect zijn of anderszins niet in overeenstemming zijn met uw bestelling op het moment dat u deze heeft ontvangen.
U kunt dit doen binnen 2 maanden nadat u het gebrek heeft geconstateerd. Dit laat onverlet uw wettelijke rechten. Indien uw klacht gegrond is, zullen de aankoopprijs en de verzendkosten worden terugbetaald. Voor praktische informatie over het retourneren en over terugbetalingen, zie het gedeelte Bestellingen en Retouren op de Website.
10.3 Retourneren van producten om welke reden dan ook
Als u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent met de door u bestelde producten, kunt u de aan u geleverde producten binnen 20 kalenderdagen na levering retourneren, mits:
a) De producten ongewassen zijn en op geen enkele manier zijn gebruikt (u mag schoenen of accessoires passen op pasvorm, tenzij wij anders hebben aangegeven - maar u mag ze niet gebruiken).
b) Het product in de originele, onbeschadigde verpakking zit (een voorzichtig geopende verpakking wordt
wordt niet als beschadigd beschouwd).
c) Het product is compleet, d.w.z. beide items van een paar moeten worden geretourneerd.
Wij accepteren geen retourzendingen van producten die zijn aangepast.
10.4 Retourneren van geschenken
Op dit moment kunnen wij geen product retourneren aan de persoon die het als cadeau heeft ontvangen. Om het product te retourneren, dient u contact op te nemen met de persoon die het product voor u heeft gekocht en hem/haar te vragen de procedure voor het retourneren van bestellingen te volgen zoals vermeld in het Retourbeleid.
10.5 Product ruilen of maten
Om een artikel te ruilen voor een ander of om de maat te veranderen, zie hoe in Bestellingen en Retouren sectie.
10.6 Informatie over terugbetaling
In het geval dat u goederen retourneert omdat ze defect zijn of anderszins niet in overeenstemming zijn met uw bestelling, zullen wij de verzend- en retourkosten betalen. In het geval dat u goederen retourneert om andere redenen dan defecten of non-conformiteit met uw bestelling, vergoedt Seajure de verzendkosten niet. In de praktijk zult u bij het retourneren gebruik maken van onze logistieke dienstverlener. Aangezien de kosten die wij maken voor deze retourzendingen gelijk zijn aan de kosten voor het verzenden van de goederen naar u, zullen wij de kosten die u oorspronkelijk betaalde voor de levering niet terugbetalen.
Restituties zullen worden uitgegeven op basis van de oorspronkelijke vorm van betaling en met het bedrag dat daadwerkelijk door de klant is betaald. Als u via een offline methode of bankoverschrijving hebt betaald, moet u uw bankgegevens aan de klantenservice geven wanneer u de goederen terugstuurt, zodat wij het geld rechtstreeks op uw rekening kunnen terugstorten. U ontvangt uw geld terug nadat het product is geretourneerd en verwerkt.
Voor praktische informatie over het retourneren van producten en de terugbetalingstermijnen, raadpleegt u het gedeelte Bestellingen en Retourzendingen op de Website. Lees de informatie in de helpsectie en volg de aanwijzingen zorgvuldig op om onnodige vertragingen of weigeringen van retourzendingen te voorkomen.

11. Klantenservice

Voor alle informatieaanvragen kan de Verkoper gecontacteerd worden via e-mail op orders@seajure.com of via het volgende telefoonnummer +351 912 238 566. Ga voor meer informatie naar de rubriek Klantenondersteuning.

12. Voorwaarden van toepassing op promotiecodes (kortingen)

12.1 Bij gebruik volgens de voorwaarden geeft een promotiecode de gebruiker recht op een eenmalige promotie/korting met betrekking tot de aankoop van een individueel product of op een bestelling van meerdere producten gedurende de periode die met de betreffende promotiecode wordt aangegeven.
12.2 U mag een promotiecode niet verkopen, ruilen of weggeven. U mag een promotiecode niet uploaden of beschikbaar maken op een website of via een andere openbare aanbieding, weggeefactie, verkoop of ruilhandel. U kunt promotiecodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
12.3 De promotiecode is verbonden aan het merk Seajure. U kunt de promotiecode niet gebruiken in verband met een ander merk, bedrijf of naam of de promotiecode gebruiken op een onwettige, ongepaste of respectloze manier of op een andere manier die de reputatie van Seajure kan schaden.
12.4 Er kan slechts één promotiecode per product en per bestelling worden gebruikt. Promotiecodes kunnen niet worden gecombineerd met andere speciale aanbiedingen of promoties.
12.5 Promotiecodes zijn niet inwisselbaar voor geld.
12.6 Seajure heeft geen enkele verplichting om promotiecodes opnieuw uit te geven of terug te betalen. Mocht Seajure echter besluiten om een promotiecode opnieuw uit te geven of te restitueren, dan heeft zij daarvoor uw promotiecode nodig. Bewaar dus een kopie van uw promotiecode, anders wordt deze niet opnieuw uitgegeven of vervangen in geval van verlies.
12.7 In gevallen waarin Seajure een promotiecode opnieuw uitgeeft of terugbetaalt, mag deze alleen worden gebruikt voor een aankoop van gelijke of hogere waarde dan die waarvoor de code is gebruikt.
12.8 Onverminderd de overige rechten is Seajure gerechtigd om een promotiecode onmiddellijk ongeldig te verklaren indien Seajure redenen heeft om te vermoeden dat een promotiecode in strijd met het bovenstaande wordt gebruikt of anderszins wordt misbruikt of indien Seajure andere redenen heeft om dit te doen.

13. Beschikbaarheid

De vervulling van alle bestellingen op de Websites is afhankelijk van de beschikbaarheid. Wij proberen ervoor te zorgen dat alle te koop aangeboden artikelen op voorraad zijn. Wij behouden ons echter het recht voor om bestellingen niet te accepteren of om bevestigde bestellingen te annuleren voor producten die niet op voorraad zijn. In een dergelijk geval zullen wij u per e-mail informeren en zullen eventuele betalingen worden terugbetaald.

14. Geldigheid van de aanbiedingen

De aanbiedingen op de Websites zijn alleen geldig op het moment dat ze op de website worden getoond, tenzij een specifieke termijn op de website is gecommuniceerd. Wij zijn niet gebonden aan een aanbieding in geval van spel-, prijs- of andere fouten of vergissingen in de informatie op de Website. Wij behouden ons het recht voor om in geval van een dergelijke fout elke gesloten koop te annuleren.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Seajure is alleen aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Seajure van haar contractuele verplichtingen jegens u, of indien de aansprakelijkheid van Seajure voortvloeit uit het toepasselijk recht.
15.2 In het geval dat u schade heeft geleden in verband met onze activiteiten op de websites, is onze aansprakelijkheid beperkt tot:
a. Schade aan de producten van Seajure of aan andere materialen;
b. Redelijke en aantoonbare kosten die u heeft moeten maken om de oorzaak en de hoogte van de schade te achterhalen;
De maximale vergoeding van de hierboven genoemde schade zal (indien van toepassing) de aankoopprijs van de betreffende producten bedragen.
15.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die een derde lijdt als gevolg van het gebruik van een van onze producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van uw oneigenlijk gebruik van een van onze producten.
15.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste informatie op de Websites.

16. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en alle geschillen die ontstaan in verband met deze algemene voorwaarden, met inbegrip van de geldigheid daarvan, of met het gebruik van de Website(s) of met eventuele aankopen op de Websites, worden beheerst door Portugees recht.

17. Seajure's recht om deze voorwaarden te wijzigen of bij te werken

Wij hebben het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen. U bent onderworpen aan het beleid en de Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u producten bij ons bestelt, tenzij er een wijziging in dit beleid optreedt.

18. Info op de website

Hoewel Seajure de Websites met zorg heeft samengesteld, kunnen de informatie, teksten, documenten, afbeeldingen, films, muziek en/of andere diensten op de Websites fouten bevatten of anderszins onjuist of onvolledig zijn. Seajure is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van (of de onmogelijkheid tot gebruik van) de Websites, inclusief schade veroorzaakt door virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of nalatigheid aan de kant van Seajure.

19. Handelsmerken en copyright op de websites

Alle merknamen, productnamen en titels die op de website worden gebruikt, zijn handelsmerken of handelsnamen van Seajure of van houders van handelsmerken of handelsnamen van derden. Het is u niet toegestaan om dergelijke handelsmerken of handelsnamen te gebruiken of te reproduceren, aangezien dit een inbreuk kan vormen op de rechten van de houders. Alle vormgeving van de Website, teksten, documenten, films, muziek en/of andere diensten en de selectie en rangschikking daarvan, en alle softwarecompilaties, onderliggende broncode, software (inclusief applets) en al het andere materiaal op deze website vallen onder het auteursrecht van Seajure of haar leveranciers. Het is u slechts toegestaan om delen van de Website elektronisch te kopiëren en op papier af te drukken voor zover dit noodzakelijk is voor het plaatsen van een bestelling bij ons, of voor het gebruik van de Website als een bron om te winkelen. U mag geen ander gebruik maken van de informatie en het materiaal op deze website, inclusief reproductie voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, wijziging, distributie of herpublicatie. Indien u materialen of informatie van deze Website wenst te gebruiken, dient u vooraf schriftelijke toestemming van ons te verkrijgen.

20. Gift Cards - Voorwaarden en bepalingen

Na aankoop of uitgifte van Cadeaubonnen, zijn deze niet inwisselbaar voor contant geld en kunnen niet worden terugbetaald door een andere vorm van betaling (bankoverschrijving, Visa/MasterCard of PayPal);
In geval van terugbetaling, als u ervoor gekozen om de terugbetaling te ontvangen via Gift Card methode, zal het worden verzonden naar de e-mail ingevuld op uw bestelling, dus wanneer de conformiteit van de artikelen werden gevalideerd in ons magazijn;
De Gift Cards gegenereerd als onderdeel van een terugkeer zijn niet inwisselbaar voor contant geld of dezelfde betaalmethode gebruikt door de klant in de oorspronkelijke bestelling;
Terugbetalingen van bestellingen betaald met Cadeaubonnen worden altijd op dezelfde manier terugbetaald met een andere Cadeaubon;
Een Cadeaubon kan gebruikt worden voor aankopen met dezelfde waarde, superieur of inferieur van uw aankoop. Als de waarde van je aankoop hoger is dan je verkoop, zal het systeem de betaling van het resterende bedrag vragen. Als de waarde van uw aankoop lager is dan de verkoop van uw Gift Card, zal het systeem het overschot behouden. Uw Gift Card kan gebruikt worden zolang er nog een beschikbaar bedrag op staat.
Het gebruik van Cadeaubonnen in bestellingen met 2 of meer artikelen, zal de waarde van de Cadeaubon gelijk verdeeld worden over alle artikelen.
U kunt niet meer dan een Cadeaubon gebruiken in dezelfde bestelling.
De e-gifts aankopen zijn niet combineerbaar met campagnes, kortingen of promoties;
Het gebruik van Cadeaubonnen is geldig in elk artikel en in combinatie met campagnes, kortingen en promoties.
Enkel geregistreerde klanten mogen Gift Cards gebruiken.

21. Belastingvrij

Seajure geeft geen belastingvrije aankopen uit.

22. Online geschillenbeslechting

De website voor onlinegeschillenbeslechting is een officiële website die wordt beheerd door de Europese Commissie en is bedoeld om consumenten en handelaars te helpen hun geschillen buitengerechtelijk op te lossen.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN