Polityka prywatności

jeśli coś jest dla Ciebie ważne to dla nas jest to kluczowe

Seajure działa w oparciu o zaufanie i przejrzystość. To zaangażowanie przekłada się na nasze codzienne relacje z naszymi klientami, pracownikami i dostawcami. Prywatność i bezpieczeństwo danych, które nam powierzasz, są dla nas priorytetem.
Zobowiązujemy się do przejrzystości i będziemy gromadzić, przechowywać, przetwarzać, przesyłać lub usuwać tylko Twoje dane osobowe, które są niezbędne do zapewnienia Ci najlepszych usług. Poinformujemy Cię, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i dlaczego, z zapewnieniem, że zbieramy, udostępniamy i przechowujemy Twoje dane osobowe w oparciu o najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
Gdy Twoje dane osobowe są gromadzone, przechowywane, przetwarzane, przesyłane lub usuwane przez inne podmioty, wymagamy tego samego poziomu prywatności i bezpieczeństwa.
Chcemy, abyś miał pewność, że Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, ponieważ zawsze będziemy dbać o Twoją prywatność. Bardzo poważnie i z pełnym zaangażowaniem traktujemy naszą odpowiedzialność za ochronę Twoich danych osobowych.
Wykorzystywanie i ochrona danych osobowych Klientów, które są kontrolowane przez Seajure, jest zgodne z przepisami Rozporządzenia UE 2016/679.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail hello@sejure.com

1. Kto odpowiada za przetwarzanie moich danych osobowych?
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych (administratorem danych) jest Stylish Argument, Unipessoal Lda, z VTA PT516513265, z siedzibą pod adresem Rua do Alto, 88, 4815-178 Lordelo, Guimarães (Portugalia).

2. Jakie dane osobowe może gromadzić Seajure?
Termin „Dane osobowe” w niniejszej Polityce prywatności oznacza zbiór informacji, które dotyczą Ciebie i pozwalają nam bezpośrednio lub pośrednio Cię zidentyfikować. Twoje dane osobowe mogą obejmować na przykład imię i nazwisko, numer NIP, kontakty (fizyczne lub elektroniczne), transakcje i interakcje z nami.
Możemy również otrzymywać Twoje dane osobowe od innych firm, w szczególności gdy zbierają, przetwarzają lub przechowują Twoje dane na podstawie umowy o świadczenie usług.
Seajure może zbierać następujące kategorie danych osobowych:
Dane Klienta – imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, data urodzenia, płeć i podpis przy dołączaniu do programu lojalnościowego;
Dane Klienta – e-mail – gdy zapiszesz się do naszego newslettera;
Dane Klienta – imię i nazwisko oraz numer NIP – przy zakupie naszych produktów lub usług;
Dane użytkowników dokonujących zakupów online:
Dane identyfikujące użytkownika – imię i nazwisko, e-mail, adres, NIP – gdy dokonujesz zakupu online;
Dane karty kredytowej – imię i nazwisko posiadacza karty, numer karty, ważność i kod zabezpieczający – przy płatności kartą kredytową
Dane Klienta do dostawy do domu – imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, kontakt telefoniczny, e-mail, dane zakupu – w przypadku żądania dostawy do domu dokonanego zakupu;
Dane Klienta do obsługi posprzedażowej – imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, kontakt telefoniczny, e-mail, dane do zakupu, gwarancja na produkt – gdy zlecasz naprawę/zmianę produktu lub składasz reklamację jakościową
Pisemne e-maile, historyczne rozmowy na WhatsApp i komunikatorach – gdy kontaktujesz się z zespołem obsługi klienta.

3. Jak i dlaczego Seajure wykorzystuje moje dane osobowe?
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe z następujących powodów:
Zarządzanie programem lojalnościowym – aby ułatwić proces zakupowy, zapewnić przyznawanie korzyści programu i zarządzanie kontem Klienta;
Marketing i marketing bezpośredni – aby informować Cię o nowościach i ofertach, które mogą Cię zainteresować;
Zarządzanie transakcjami – do wystawiania faktur za zakup towarów i usług;
Dostawa – dzięki temu możemy dostarczyć Twoje zakupy pod wskazany adres;
Kontakty z obsługą klienta – dzięki czemu możemy zapewnić wsparcie przed, w trakcie i po sprzedaży;
Gwarancje i wsparcie posprzedażowe – aby umożliwić Państwu dostęp do usług naprawy zakupionych z gwarancją produktów oraz abyśmy mogli je naprawić lub wymienić;
Zarządzanie usługami – aby móc świadczyć usługę, którą od nas zleciłeś, na przykład alerty lub prośby dotyczące dostępności zapasów produktów.

4. Jak długo Seajure przechowuje moje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne z przyczyn wskazanych w pkt 3 oraz w celu przestrzegania przepisów prawa.
Po osiągnięciu maksymalnego okresu przechowywania Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane lub bezpiecznie zniszczone/usunięte.
Najważniejsze okresy przechowywania danych to:
Zarządzanie programem lojalnościowym – przechowujemy wszystkie Twoje dane osobowe przez 3 lata od ostatniego zakupu w sklepie internetowym Seajure. Jeśli nie dokonałeś żadnych zakupów, przechowujemy Twoje dane osobowe przez 3 lata po Twojej rejestracji w programie lojalnościowym;
Marketing i marketing bezpośredni – jeśli jesteś Klientem programu lojalnościowego przechowujemy Twoje dane przez 3 lata od ostatniego zakupu lub, jeśli nie dokonywałeś żadnych zakupów, przez 3 lata od Twojej rejestracji w programie. W przeciwnym razie okres przechowywania wynosi 2 lata od Twojej ostatniej reakcji na naszą komunikację (np. otwarcie wiadomości e-mail, kliknięcie linku wysłanego SMS-em itp.);
Zarządzanie transakcjami – Twoje dane przechowujemy przez okres 10 lat;
Dostawa – Twoje dane przechowujemy przez okres 10 lat;
Kontakty z obsługą klienta – przechowujemy zapis twoich pisemnych interakcji przez 2 lata;
Gwarancje i wsparcie posprzedażowe – Twoje dane przechowujemy przez okres 2 lat;
Zarządzanie usługami – przechowujemy Twoje dane przez okres 1 roku.
Gdy maksymalny okres przechowywania określony powyżej dobiegnie końca, damy Ci możliwość zwrócenia się do nas o przechowywanie Twoich danych osobowych przez dodatkowy okres, zapobiegając w ten sposób ich usunięciu.
Jeśli złożysz takie żądanie, będzie obowiązywał nowy okres przechowywania, którego czas trwania będzie taki, jak określony dla danych celów przetwarzania.
Na przykład, jeśli poprosisz nas o przechowywanie danych osobowych, których używamy do zarządzania naszym programem lojalnościowym, przez okres dłuższy niż maksymalny okres przechowywania (3 lata od daty ostatniego zakupu lub 3 lata po rejestracji w programie), te dane będą przechowywane przez dodatkowy okres 3 lat od daty zgłoszenia lub 3 lata od daty ostatniego zakupu.

5. Komu Seajure może udostępniać moje dane osobowe?
Seajure może przekazywać Twoje dane osobowe:
Z zewnętrznymi usługodawcami, w szczególności firmami zaangażowanymi w procesy zarządzania zakupami i windykacją płatności, transportem, magazynowaniem, marketingiem, hostingiem stron internetowych i oddziałami bankowymi.
Seajure zleca podwykonawcom renomowanych usługodawców, którzy mogą przetwarzać dane klientów wyłącznie w celach określonych przez Seajure, przestrzegając przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i innych obowiązujących standardów. Firmom tym przekazywane są wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia przedmiotowej usługi.
Możemy być zmuszeni do ujawnienia Twoich danych osobowych władzom lub stronom trzecim, gdy jest to wymagane przez prawo. W takich przypadkach nasza kontrola nad ochroną Twoich danych osobowych jest ograniczona.

6. Czy Seajure przekazuje moje dane osobowe poza Unię Europejską?
Seajure może przekazywać Twoje dane osobowe do państw trzecich spoza Unii Europejskiej, zachowując ten sam poziom gwarancji ochrony tych danych.

7. W jaki sposób Seajure chroni moje dane osobowe?
Stosujemy różne środki bezpieczeństwa informacji, zgodne z najlepszymi praktykami krajowymi i międzynarodowymi, w celu ochrony Twoich danych osobowych, w tym kontrole technologiczne oraz administracyjne, techniczne i fizyczne środki i procedury, które gwarantują ochronę Twoich danych osobowych, zapobiegając ich niewłaściwemu wykorzystaniu , nieuprawniony dostęp i ujawnienie, utratę danych, ich niewłaściwą lub niezamierzoną zmianę lub nieuprawnione zniszczenie. W zakresie bezpieczeństwa informacji mamy takie samo zobowiązanie do ciągłego doskonalenia, które kieruje naszą codzienną działalnością biznesową.
Poniżej znajdują się niektóre z ważniejszych miar, których używamy:
Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko te osoby, które potrzebują dostępu z powodów wskazanych powyżej;
Przechowywanie i przekazywanie danych osobowych wyłącznie za pomocą bezpiecznych środków;
Ochrona systemów informatycznych za pomocą urządzeń zapobiegających nieuprawnionemu dostępowi do Twoich danych osobowych;
Wdrożenie mechanizmów zabezpieczających integralność i jakość Twoich danych osobowych;
Ciągły monitoring systemów informatycznych w celu zapobiegania, wykrywania i unikania niewłaściwego wykorzystania Twoich danych osobowych;
Redundancja sprzętu do przechowywania, przetwarzania i komunikacji danych osobowych w celu uniknięcia utraty dostępności.
Możemy być zmuszeni do ujawnienia Twoich danych osobowych władzom lub stronom trzecim, gdy jest to wymagane przez prawo. W takich przypadkach nasza kontrola nad ochroną Twoich danych osobowych jest ograniczona.

8. Dlaczego używamy plików cookie i jak gwarantujemy Twoją prywatność?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera lub urządzenia mobilnego podczas odwiedzania witryn internetowych. Pliki cookie pozwalają nam poprawić wydajność i doświadczenie przeglądania naszych użytkowników, umożliwiając nam przechowywanie i pobieranie informacji o ich nawykach przeglądania w celu personalizacji przeglądania zgodnie z ich preferencjami.
Pliki cookie zbierane przez Seajure nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Przechowują tylko ogólne informacje, a mianowicie rodzaj i/lub miejsce dostępu oraz sposób korzystania z witryn. Pliki cookie przechowują tylko informacje związane z preferencjami użytkownika.
Oto rodzaje plików cookie, których używamy na stronie www.sejure.com
Sesyjne pliki cookie: Tymczasowe pliki cookie, które pozostają w pliku cookie przeglądarki do momentu opuszczenia strony internetowej, dzięki czemu na dysku twardym użytkownika nie pozostaje żaden zapis. Informacje gromadzone przez te pliki cookie służą do analizy wzorców ruchu na stronie. Sesyjne pliki cookie umożliwiają poprawę zarówno zawartości, jak i użyteczności witryny.
Analityczne pliki cookie: Pliki cookie przetwarzane przez nas lub przez strony trzecie, umożliwiające nam określenie ilości użytkowników oraz przeprowadzanie pomiarów statystycznych i analiz, w jaki sposób użytkownicy korzystają z oferowanej usługi. Sprawdzamy, w jaki sposób przeglądasz naszą witrynę, aby poprawić podaż oferowanych przez nas produktów lub usług.
Reklamowe pliki cookie: Pliki cookie przetwarzane przez nas lub przez podmioty trzecie, pozwalające nam efektywniej zarządzać ofertą powierzchni reklamowej istniejącą w serwisie. Pozwalają nam analizować Twoje nawyki przeglądania i wyświetlać reklamy związane z Twoim profilem przeglądania.
Jeśli wolisz nie zezwalać na pliki cookie, masz możliwość ich wyłączenia w używanej przez siebie przeglądarce, ale musisz mieć świadomość, że niektóre strony internetowe mogą nie być wyświetlane poprawnie.
Wszystkie przeglądarki pozwalają użytkownikowi akceptować, odrzucać lub usuwać pliki cookie, wybierając te działania w zaawansowanych ustawieniach przeglądarki. Pliki cookie można skonfigurować w menu „Opcje” lub „Preferencje”. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może uniemożliwić prawidłowe działanie niektórych usług internetowych i może całkowicie lub częściowo wpłynąć na przeglądanie witryny.

9. Jak mogę skorzystać z przysługujących mi praw do ochrony danych osobowych?
W pewnych okolicznościach masz prawo dostępu lub żądania:
Dodatkowe informacje o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
Twoje dane osobowe;
Że przekazujemy dane osobowe, które nam przekazałeś, innemu podmiotowi;
Aktualizacja Twoich danych osobowych;
Usunięcie Twoich danych osobowych;
nie podlegać indywidualnym i zautomatyzowanym decyzjom;
sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
Ograniczenie sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe podczas poprawiania lub wyjaśniania wątpliwości co do treści lub do czego je wykorzystujemy;
Zapewnienie kanału umożliwiającego kwestionowanie decyzji, które zostały oparte na Twoich danych osobowych.
Masz również prawo w dowolnym momencie wycofać lub zmienić udzieloną nam zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych.
Wyjątkiem od korzystania z tych praw jest sytuacja, w której Twoje dane osobowe są wykorzystywane do ochrony interesu publicznego, zwłaszcza w przypadkach wykrywania i zapobiegania przestępstwom.
W celu skorzystania z prawa do ochrony danych osobowych lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, lub skontaktuj się z nami pod adresem e-mail hello@sejure.com
Możesz również skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail dpo@sejure.com
Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe lub z naszej odpowiedzi na Twoją prośbę o skorzystanie z Twoich praw, możesz złożyć skargę do Portugalskiej Narodowej Komisji Ochrony Danych (CNPD) – Adres: Rua de São Bento, 148 – 3º , 1200-821 Lisboa – Telefon: +351213928400 – Faks: +351213976832 – E-mail: geral@cnpd.pt

  • Darmowa Dostawa

    Ciesz się bezpłatną dostawą we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dostawa na cały świat z uczciwymi kosztami wysyłki.

  • Bezpłatny Zwrot

    Bezpłatny odbiór i wymiana we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Gwarancja zwrotu pieniędzy na całym świecie.

  • Obsługa klienta

    E-mail, Whatsapp, Messenger czy telefon? Twój wybór, po prostu daj nam znać, jak Ci pomóc.