Zasady i warunki

przejrzystość jako podstawowy stan umysłu

Ogólne Warunki Sprzedaży

1. Polityka biznesowa

1.1 „Vendor” Seajure (zarejestrowana marka) reprezentowana przez Stylish Argument, Unipessoal Lda, o numerze podatkowym 516513265, z siedzibą pod adresem Rua do Alto, 88, 4815-178 Lordelo, Guimarães, Portugalia, oferuje produkty do sprzedaży na stronie www.seajure .com i oferowane przez nią usługi e-commerce są dostępne wyłącznie dla jej użytkowników końcowych, czyli „Konsumentów”.
1.2 „Konsument” oznacza każdą osobę, która działa w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową. Jeśli nie jesteś Konsumentem, nie kupuj żadnych produktów na www.sejure.com
1.3 Seajure zastrzega sobie prawo do nieprzetwarzania zamówień otrzymanych od użytkowników niebędących „Konsumentami” oraz wszelkich innych zamówień, które nie są zgodne z polityką biznesową Sprzedawcy.
1.4 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują wyłącznie ofertę, przesyłanie i przyjmowanie zamówień zakupu dotyczących produktów na www.seajure.com pomiędzy użytkownikami www.seajure.com a Sprzedającym.
1.5 „Konsument” powinien zobowiązać się do podania „Sprzedawcy” prawidłowych i dokładnych e-maili lub innych danych kontaktowych oraz przyjąć do wiadomości, że „Sprzedawca” może wykorzystać te dane do skontaktowania się z Tobą w przypadku, gdy okaże się to konieczne.

2. Jak zamawiać

2.1 Do złożenia zamówienia potrzebny jest adres e-mail oraz ustawienie przeglądarki tak, aby akceptowała zarówno pliki cookie, jak i wyskakujące okienka, aby móc w pełni korzystać z Witryn, co obejmuje projektowanie produktów, dodawanie produktów do Koszyka i sprawdzanie z naszej strony www.
Złożenie zamówienia w Serwisach jest łatwe:
1. Znajdź produkty, które chcesz.
2. Dodaj produkty do koszyka
3. Przejdź do kasy.
4. Wybierz opcje rozliczeń, dostawy i płatności.
5. Złóż zamówienie.
6. Odbierz potwierdzenie zamówienia online.
Jesteś związany swoim zamówieniem po kliknięciu przycisku „Do kasy” na końcu procesu składania zamówienia. Klikając przycisk „Do kasy”, wysyłasz do nas zamówienie w takiej postaci, w jakiej jest ono wyświetlane na ostatnim ekranie realizacji transakcji. Po otrzymaniu przez nas Twojego zamówienia, na Stronie pojawi się automatyczne potwierdzenie otrzymania, które zawiera numer zamówienia i szczegóły zakupu. Umowa kupna została zawarta.
Kopia automatycznego potwierdzenia zamówienia zostanie wysłana na Twój adres e-mail. Zdecydowanie zalecamy wydrukowanie lub pobranie tej kopii do wykorzystania w przyszłości.
Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub anulowania umowy kupna po automatycznym potwierdzeniu zamówienia.
Przesyłając formularz zamówienia, zgadzasz się i akceptujesz niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz dalsze warunki zawarte na stronie www.seajure.com, także poprzez linki, w tym Ogólne Warunki Użytkowania, Polityka Prywatności oraz menu Zamówienia i Zwroty polityki.
Sprzedający nie może realizować zakupów, gdy nie ma wystarczających gwarancji wypłacalności, gdy zamówienia są niekompletne lub nieprawidłowe lub produkty nie są już dostępne. W powyższych przypadkach poinformujemy Cię e-mailem, że umowa nie została wykonana oraz że Sprzedający nie zrealizował Twojego zamówienia z podaniem przyczyn.
Jeśli produkty wyświetlane na stronie www.seajure.com nie są już dostępne w momencie ostatniego dostępu lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę formularza zamówienia, Sprzedawca poinformuje Cię o niedostępności zamówionych produktów w ciągu trzydziestu (30) dni od dzień po otrzymaniu zamówienia przez Sprzedawcę.
W przypadku wysłania formularza zamówienia i uiszczenia ceny za przedmioty, które nie są już dostępne, Sprzedawca zwróci wpłaconą kwotę za te przedmioty.
2.2 Nasze prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub anulowania zakupu.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z dowolnego powodu. Zastrzegamy sobie również prawo do anulowania dowolnego zakupu (zamówienia już przez nas przyjętego) w (między innymi) następujących sytuacjach, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty:
2.2.1 Produkt nie jest dostępny / w magazynie (wszelkie płatności zostaną zwrócone);
2.2.2 Twoje informacje rozliczeniowe są nieprawidłowe lub niemożliwe do zweryfikowania;
2.2.3 Twoje zamówienie jest oznaczone przez nasze systemy bezpieczeństwa jako zamówienie nietypowe lub zamówienie podatne na oszustwo;
2.2.4 Płatność (w trybie offline) lub płatność przelewem bankowym nie zostanie odebrana w ciągu 5 dni od przyjęcia zamówienia;
2.2.5 Mamy powody, by sądzić, że masz mniej niż 16 lat;
2.2.6 Mamy powody, by sądzić, że jesteś sprzedawcą;
2.2.7 Nie mogliśmy dostarczyć na podany przez Ciebie adres.
2.3 Kontrola danych
Kiedy wyślesz nam swoje zamówienie, możemy je sprawdzić, zanim zostanie ono zrealizowane.
Kontrole te mogą obejmować weryfikację adresu, zdolności kredytowej i sprawdzanie pod kątem oszustw. Jeśli chodzi o to drugie: przeprowadzamy częściowo automatyczne kontrole wszystkich zakupów w celu odfiltrowania nietypowych lub podejrzanych transakcji lub transakcji, które można zidentyfikować jako podatne na oszustwa. Podejrzenie oszustwa zostanie zbadane i, jeśli to konieczne, ścigane. Przesyłając zamówienie, zgadzasz się na to.

3. Wskazanie gwarancji i ceny produktu

3.1 Metody płatności
Dostępne metody płatności można znaleźć w sekcji często zadawanych pytań na odpowiedniej stronie internetowej. Nie akceptujemy żadnej innej metody płatności niż wymieniona, ponieważ nasz system nie jest przeznaczony do przetwarzania innych metod płatności. Proszę nie próbować płacić w inny sposób niż tam określony. Jeśli to zrobisz, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za utratę płatności lub jakiekolwiek inne szkody, które mogą wyniknąć z tego działania.
3.2 Przetwarzanie płatności
Jeśli płacisz kartą kredytową, potrącimy należną kwotę z Twojego konta, gdy tylko Twoje zamówienie opuści nasz magazyn.
W przypadku płatności kartą kredytową wszystkie dane (na przykład numer karty lub data ważności) zostaną przesłane szyfrowanym protokołem do firmy świadczącej usługi zdalnych płatności elektronicznych, bez dostępu do nich osób trzecich. Takie dane nie będą wykorzystywane przez Seajure, z wyjątkiem wykonania procedury dotyczącej zakupu lub zwrotu pieniędzy w przypadku zwrotów, zgodnie z wykonywaniem prawa do zwrotu lub zgłaszania przypadków oszustwa na policję. Cena zakupu produktów i odpowiednie koszty wysyłki, wskazane w formularzu zamówienia, zostaną pobrane z Twojego rachunku bieżącego w momencie faktycznej wysyłki zakupionych produktów.

4. Bezpieczeństwo zamówienia

Sklep internetowy Seajure korzysta z bezpiecznych technologii i jednej z najsolidniejszych dostępnych platform szyfrujących. Twoje informacje dotyczące płatności będą szyfrowane od momentu ich wprowadzenia do momentu przetworzenia transakcji i nie zostaną zapisane na serwerze publicznym.
Mimo że używamy szyfrowanego oprogramowania zabezpieczającego, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji i płatności przesyłanych przez Internet lub e-mail. Seajure nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku korzystania z elektronicznych środków komunikacji, w tym między innymi za szkody wynikające z niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu komunikacji elektronicznej, przechwycenia lub manipulacji komunikacji elektronicznej przez osoby trzecie lub przez programy komputerowe wykorzystywane do komunikacji elektronicznej i przesyłania wirusów.
Jeśli wybierzesz metodę płatności offline, zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po otrzymaniu przez nas Twojej płatności. Może to potrwać kilka dni. W przypadku braku płatności w ciągu 6 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia, zakup zostanie anulowany.
Płatności można przetwarzać tylko wtedy, gdy można zweryfikować informacje rozliczeniowe.

5. Zastrzeżenie tytułu

Zastrzegamy sobie prawo własności do produktów, dopóki nie otrzymamy pełnej zapłaty za wszystkie takie produkty.

6. Ceny

6.1 Ceny produktów wyświetlane w Serwisach zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Stawki wysyłki są naliczane na zamówienie. Dokładne stawki wysyłki zależą od kraju, do którego dostarczane jest Twoje zamówienie. Szczegółowe informacje na temat stawek za wysyłkę w poszczególnych krajach znajdują się w sekcji Zamówienia i zwroty na Stronie internetowej.
6.2 Wszystkie ceny podane są w euro.
Należy pamiętać, że zmiana kraju dostawy może mieć wpływ na cenę ze względu na koszty transportu.
6.3 Twoja całkowita cena
Całkowita cena podana na ostatnim ekranie płatności zawiera podatek (dla odpowiednich krajów) i koszty wysyłki.
Ceny są również podane w potwierdzeniu otrzymania zamówienia, które można wydrukować lub pobrać w celu wykorzystania w przyszłości.
Prosimy o przelewanie tylko dokładnej kwoty określonej w potwierdzeniu zamówienia oraz dokonywanie pojedynczych przelewów dla każdego zamówienia, korzystając z unikalnego numeru referencyjnego podanego w potwierdzeniu zamówienia.
6.4 Zmiany cen
Ceny produktów wyświetlane w Serwisach mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Ceny wyświetlane w momencie zakupu są cenami mającymi zastosowanie do tego zakupu.
6.5 Błędy cenowe
Należy pamiętać, że mimo starannej konstrukcji Serwisów, możliwe jest, że informacje o cenach w naszych Serwisach zawierają błędy. Nie jesteśmy związani naszą ofertą i zastrzegamy sobie prawo do anulowania zakupu w przypadku takiego błędu.

7. Jakość i gwarancja

Seajure nie sprzedaje produktów używanych, wadliwych lub produktów niższej jakości niż odpowiadające im standardy rynkowe. Główne cechy produktów są pokazane na stronie www.seajure.com na każdej stronie produktu. Produkty oferowane do sprzedaży na www.sejure.com mogą nie odpowiadać dokładnie rzeczywistej odzieży pod względem obrazu i kolorów z powodu używanej przeglądarki internetowej lub ekranu/monitora.
We wszystkich przypadkach (z wyjątkiem butów) produkty są dostarczane z metką identyfikacyjną. Nie usuwaj metki z zakupionych produktów w przypadku chęci zwrotu zakupionego produktu.
W przypadku, gdy zdecydujesz się skorzystać z prawa do zwrotu zakupionych produktów, Seajure ma prawo nie przyjąć zwróconych produktów, które zostały zwrócone bez odpowiedniej metki, noszą ślady użytkowania lub które zostały zmienione w stosunku do pierwotnego stanu lub uszkodzone. W takich przypadkach klient jest później odpowiedzialny za odebranie odrzuconego zamówienia zwrotu z obiektów Seajure.

8. Wysyłka i dostawa

8.1 Dostawa – gdzie i kiedy
Dostarczamy produkty od poniedziałku do piątku. W niektórych wyjątkowych miejscach lub imprezach rocznych również w soboty. Nie wysyłamy w niektóre święta państwowe. Możemy zrealizować zamówienie tylko na adres dostawy, który jest adresem domowym lub biurowym w jednym z krajów wymienionych w sekcji Wysyłka odpowiedniej Witryny.
8.2 Terminy dostaw
Staramy się oferować elastyczne i często bezpłatne dostawy. Realizacja naszych zamówień zajmuje średnio od 1-5 dni, w zależności od kraju i kontynentu.
„Sprzedawca” nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek ze zobowiązań, które jest spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą (Zdarzenie Siły Wyższej – obejmuje wszelkie działania, zdarzenia, nieistniejące zdarzenia, zaniechania). lub wypadku poza naszą rozsądną kontrolą).
8.3 Podział dostawy
Tam, gdzie to możliwe, staramy się dostarczać za jednym razem. Zastrzegamy sobie jednak prawo do podzielenia dostawy Twojego zamówienia, na przykład (ale nie wyłącznie), jeśli część Twojego zamówienia jest opóźniona lub niedostępna. W przypadku podzielenia zamówienia, powiadomimy Cię o naszym zamiarze, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany przez Ciebie przy zakupie.
8.4 Kontrola przy dostawie
Przy dostawie należy sprawdzić opakowanie pod kątem uszkodzeń. Jeśli okaże się, że produkty są uszkodzone, prosimy nie przyjmować przesyłki. Zwrócimy cenę zakupu i wszystkie koszty dostawy, gdy tylko magazyn zajmie się Twoim zwrotem. Pamiętaj również, że powinieneś sprawdzić produkty w rozsądnym czasie po ich otrzymaniu. Wszelkie reklamacje związane z brakiem przyjęcia zamówienia należy zgłosić w ciągu maksymalnie 20 dni od daty złożenia zamówienia. Po tym czasie Seajure nie ponosi odpowiedzialności za utratę zamówienia.

9. Stawki za wysyłkę

9.1 Koszty wysyłki
Stawki wysyłki są naliczane na zamówienie. Dokładne stawki wysyłki zależą od kraju dostawy. Szczegółowe informacje na temat stawek wysyłki w poszczególnych krajach można znaleźć w sekcji Zamówienia i zwroty na stronie internetowej.
9.2 Darmowa wysyłka
Jeśli dokonasz zakupu, który przekracza próg właściwy dla Twojego kraju dostawy lub dostępnej kampanii, będziesz mógł cieszyć się darmową dostawą.

10. Zwroty i anulacje

10.1 Anulowanie zamówienia przed dostawą
Możesz anulować każde zamówienie, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wysłane.
Informacje dotyczące regulaminu zamówienia są dostępne tylko dla klientów, którzy dokonali zakupu jako zarejestrowany klient.
Jeśli złożyłeś zamówienie bez połączenia z kontem Seajure, powinieneś skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta.
W przypadku zamówienia za pomocą konta Seajure należy najpierw zweryfikować status zamówienia poprzez menu Zamówienia i zwroty, dostępne w lewej części Mojego konta. Jeśli status zamówienia nadal nie zawiera informacji „W tranzycie”, nadal istnieje możliwość jego anulowania. Klient powinien jednak skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Zamówienia zawierające spersonalizowane produkty nie mogą być anulowane przed wysyłką ze względu na proces personalizacji, który rozpoczyna się natychmiast po zarejestrowaniu zamówienia.
10.2 Zwroty wadliwych produktów
Masz prawo do zwrotu dostarczonych produktów w przypadku, gdy są one wadliwe lub w inny sposób niezgodne z zamówieniem w momencie ich otrzymania.
Możesz to zrobić w ciągu 2 miesięcy od zauważenia wady. Nie wpływa to na Twoje prawa ustawowe. W przypadku uzasadnionego roszczenia cena zakupu i koszty wysyłki zostaną zwrócone. W celu uzyskania praktycznych informacji na temat sposobu zwrotu i informacji o zwrocie, zobacz sekcję Zamówienia i zwroty na Stronie Internetowej.
10.3 Zwrot produktów z dowolnego powodu
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zamówionych produktów, możesz zwrócić dostarczone produkty w ciągu 20 dni kalendarzowych od daty dostawy, o ile:
a) Produkty są nieprane i nie są w żaden sposób używane (można przymierzyć buty lub dodatki pod kątem dopasowania, chyba że zaznaczyliśmy inaczej – ale nie można ich używać).
b) Produkt znajduje się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu (starannie otwarte opakowanie
nie być uważane za uszkodzone).
c) Produkt jest kompletny, m.in. oba elementy z pary muszą zostać zwrócone.
Nie przyjmujemy zwrotów produktów, które zostały spersonalizowane.
10.4 Zwrot prezentów
W chwili obecnej nie możemy zaoferować zwrotu produktu osobie, która otrzymała go w prezencie. W celu zwrotu produktu prosimy o kontakt z osobą, która zakupiła dla Państwa produkt i poproszenie jej o wykonanie procedury zwrotu zamówienia określonej w Polityce Zwrotów.
10.5 Wymiana produktu lub rozmiary
Aby wymienić artykuł na inny lub wymienić rozmiar, zobacz jak to zrobić w dziale Zamówienia i zwroty.
10.6 Informacje o zwrocie środków
W przypadku zwrotu towarów, ponieważ są one wadliwe lub w inny sposób niezgodne z zamówieniem, pokryjemy koszty wysyłki i wysyłki zwrotnej. W przypadku zwrotu towaru z przyczyn innych niż wadliwość lub niezgodność z zamówieniem, Seajure nie zwraca kosztów przesyłki. W praktyce podczas zwrotu skorzystasz z naszego dostawcy usług logistycznych. Ponieważ koszty poniesione przez nas z tytułu tych przesyłek zwrotnych są równe kosztom wysłania towaru do Ciebie, nie zwrócimy kosztów, które pierwotnie zapłaciłeś za dostawę.
Zwroty będą wydawane na podstawie oryginalnej formy płatności i kwoty faktycznie zapłaconej przez klienta. Jeśli zapłaciłeś za pomocą metody offline lub przelewem bankowym, musisz podać swoje dane bankowe Obsłudze Klienta podczas inicjowania zwrotu, abyśmy mogli zwrócić pieniądze bezpośrednio na Twoje konto. Otrzymasz zwrot pieniędzy po zwrocie i przetworzeniu produktu.
Aby uzyskać praktyczne informacje na temat zwrotu i terminów zwrotu, zobacz sekcję Zamówienia i zwroty na Stronie Internetowej. Prosimy o zapoznanie się z informacjami w sekcji pomocy i uważne postępowanie zgodnie ze wskazówkami, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień lub odmów zwrotu.

11. Obsługa klienta

W przypadku jakichkolwiek żądań informacyjnych ze Sprzedawcą można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem zamówienia@sejure.com lub pod następującym numerem telefonu +351 912 238 566. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji Obsługa klienta.

12. Warunki dotyczące kodów promocyjnych (rabatów)

12.1 Kod promocyjny użyty zgodnie z jego warunkami uprawnia użytkownika do jednorazowej promocji/rabatu związanego z zakupem poszczególnych produktów lub zamówieniem więcej niż jednego produktu w okresie wskazanym odpowiednim kodem promocyjnym.
12.2 Nie możesz sprzedawać, wymieniać ani rozdawać kodu promocyjnego. Nie możesz przesyłać ani udostępniać kodu promocyjnego na żadnej stronie internetowej ani w ramach jakiejkolwiek innej oferty publicznej, rozdawania, sprzedaży lub wymiany. Nie możesz używać kodów promocyjnych w celach komercyjnych.
12.3 Kod promocyjny jest powiązany z marką Seajure. Nie możesz używać kodu promocyjnego w połączeniu z żadną inną marką, firmą lub nazwą ani używać kodu promocyjnego w jakikolwiek niezgodny z prawem, niewłaściwy lub lekceważący sposób lub w jakikolwiek inny sposób, który może zaszkodzić reputacji Seajure.
12.4 Na produkt i zamówienie można użyć tylko jednego kodu promocyjnego. Kodów promocyjnych nie można łączyć z żadną inną ofertą specjalną ani promocją.
12.5 Kody promocyjne nie podlegają wymianie na pieniądze.
12.6 Seajure nie ma obowiązku ponownego wydawania lub zwrotu kodów promocyjnych. Jeśli jednak Seajure zdecyduje się ponownie wystawić lub zwrócić kod promocyjny, potrzebuje do tego kodu promocyjnego. Dlatego prosimy o zachowanie kopii kodu promocyjnego, w przeciwnym razie nie zostanie on ponownie wydany ani wymieniony w przypadku utraty.
12.7 W przypadkach, gdy Seajure ponownie wystawił/zwrócił kod promocyjny, można go zastosować tylko przy zakupie o wartości równej lub wyższej niż ta, w której wygenerowano kod.
12.8 Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, Seajure ma prawo do natychmiastowego unieważnienia kodu promocyjnego w przypadku, gdy Seajure ma powody, by podejrzewać, że kod promocyjny jest używany z naruszeniem powyższego lub w inny sposób niewłaściwie użyty lub w przypadku, gdy Seajure ma inne powody, aby to zrobić .

13. Dostępność

Realizacja wszystkich zamówień w Serwisach jest uzależniona od dostępności. Staramy się, aby wszystkie oferowane do sprzedaży przedmioty były dostępne w magazynie. Zastrzegamy sobie jednak prawo do nieprzyjmowania zamówień lub anulowania potwierdzonych zamówień na produkty, których nie ma w magazynie. W takim przypadku poinformujemy Cię e-mailem, a wszelkie wpłaty zostaną zwrócone.

14. Ważność oferty

Oferty w Serwisach są ważne tylko w momencie ich wyświetlenia w Serwisie, chyba że na stronach Serwisu podany jest określony termin. Nie jesteśmy związani żadną ofertą w przypadku błędów ortograficznych, cenowych lub innych błędów lub pomyłek w informacjach na Stronie. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania każdego dokonanego zakupu w przypadku takiego błędu.

15. Odpowiedzialność

15.1 Seajure ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Ciebie wyłącznie w przypadku, gdy takie szkody wynikają z przypisywanego naruszenia przez Seajure swoich zobowiązań umownych wobec Ciebie lub w przypadku, gdy odpowiedzialność Seajure wynika z obowiązującego prawa.
15.2 W przypadku, gdy poniosłeś szkody w związku z naszymi działaniami na stronach internetowych, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do:
a. Uszkodzenie produktów Seajure lub innych materiałów;
b. Rozsądne i możliwe do udowodnienia koszty poniesione przez Ciebie w celu ustalenia przyczyny i wysokości odszkodowania;
Maksymalny zwrot powyższych szkód będzie (w stosownych przypadkach) ceną zakupu danych produktów.
15.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku użytkowania któregokolwiek z naszych produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione przez Ciebie w wyniku niewłaściwego użytkowania któregokolwiek z naszych produktów.
15.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania błędnych informacji w Serwisach.

16. Prawo właściwe

Niniejsze warunki ogólne oraz wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi warunkami ogólnymi, w tym ich ważnością lub korzystaniem z Witryn lub z zakupami w Witrynach, podlegają prawu portugalskiemu.

17. Prawo Seajure do zmiany lub aktualizacji niniejszych warunków

Mamy prawo od czasu do czasu zmieniać i zmieniać niniejsze Warunki. Będziesz podlegać zasadom, Warunkom obowiązującym w momencie zamówienia produktów od nas, chyba że zmienisz te zasady.

18. Informacje na stronie internetowej

Nawet jeśli Seajure starannie skomponował Witryny, zawarte na nich informacje, teksty, dokumenty, grafiki, filmy, muzyka i/lub inne usługi mogą zawierać błędy lub być w inny sposób nieprawidłowe lub niekompletne. Seajure nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania (lub niemożności korzystania) z Serwisów, w tym szkody spowodowane przez wirusy lub wszelkie nieprawidłowości lub niekompletność Informacji, chyba że takie szkody są wynikiem winy umyślnej lub zaniedbania ze strony Seajure.

19. Znaki towarowe i prawa autorskie na stronach internetowych

Wszystkie nazwy marek, nazwy produktów i tytuły użyte na stronie są znakami towarowymi lub nazwami handlowymi firmy Seajure lub osób trzecich będących właścicielami znaków towarowych lub nazw handlowych. Nie wolno używać ani powielać takich znaków towarowych lub nazw handlowych, ponieważ może to stanowić naruszenie praw posiadaczy. Cały projekt strony internetowej, teksty, dokumenty, filmy, muzyka i/lub inne usługi oraz ich wybór i układ, a także wszystkie kompilacje oprogramowania, bazowy kod źródłowy, oprogramowanie (w tym aplety) i wszystkie inne materiały na tej stronie są objęte prawami autorskimi Seajure lub swoich dostawców. Możesz kopiować i drukować w formie elektronicznej części Witryny tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne w celu złożenia u nas zamówienia lub korzystania z Witryny jako źródła zakupów. Nie wolno Ci w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać informacji i materiałów zawartych na tej stronie, w tym powielać w celach innych niż wymienione powyżej, modyfikować, rozpowszechniać lub ponownie publikować. Jeśli chcesz wykorzystać materiały lub informacje z tej Witryny, musisz uzyskać od nas uprzednią pisemną zgodę.

20. Karty Podarunkowe - Regulamin

Po nabyciu lub wydaniu Kart Podarunkowych nie podlegają one wymianie na gotówkę i nie mogą zostać zwrócone innym rodzajem płatności (przelewem bankowym, Visa/MasterCard lub PayPal);
W przypadku zwrotu, jeśli zdecydujesz się na otrzymanie zwrotu za pomocą karty podarunkowej, zostanie on wysłany na adres e-mail podany w zamówieniu, a więc po potwierdzeniu zgodności towarów w naszym magazynie;
Karty Podarunkowe wygenerowane w ramach zwrotu nie są wymienialne na gotówkę lub tą samą metodą płatności, jaką klient zastosował w pierwotnym zamówieniu;
Zwroty za zamówienia opłacone Kartami Podarunkowymi będą zawsze zwracane tą samą metodą z innymi Kartami Podarunkowymi;
Kartę Podarunkową można wykorzystać do zakupów o tej samej wartości, wyższej lub niższej niż Twoja sprzedaż. Jeśli wartość Twojego zakupu jest wyższa niż sprzedaż, system zażąda wpłaty pozostałej kwoty. Jeśli wartość Twojego zakupu jest niższa niż wartość sprzedaży Twojej Karty Podarunkowej, zachowa ona wartość dodatkową. Z Karty Podarunkowej możesz korzystać, dopóki masz na niej dostępną kwotę.
W przypadku użycia Kart Podarunkowych w zamówieniach zawierających 2 lub więcej pozycji, wartość Karty Podarunkowej zostanie równo podzielona przez wszystkie pozycje.
Nie możesz użyć więcej niż jednej Karty Podarunkowej w tym samym zamówieniu.
Nabywania e-prezentów nie można łączyć z kampaniami, rabatami lub promocjami;
Korzystanie z Kart Podarunkowych jest ważne w każdym artykule i połączone z akcjami, rabatami i promocjami.
Tylko zarejestrowani klienci mogą korzystać z Kart Podarunkowych.

21. Wolne od podatku

Seajure nie wydaje podatku wolnego.

22. Rozstrzyganie sporów online

Witryna internetowego rozstrzygania sporów to oficjalna witryna zarządzana przez Komisję Europejską, której celem jest pomoc konsumentom i przedsiębiorcom w pozasądowym rozstrzyganiu sporów.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

  • Darmowa Dostawa

    Ciesz się bezpłatną dostawą we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dostawa na cały świat z uczciwymi kosztami wysyłki.

  • Bezpłatny Zwrot

    Bezpłatny odbiór i wymiana we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Gwarancja zwrotu pieniędzy na całym świecie.

  • Obsługa klienta

    E-mail, Whatsapp, Messenger czy telefon? Twój wybór, po prostu daj nam znać, jak Ci pomóc.